Brigády

Zajemci  o splnění brigádní povinosti se mohou hlásit u pana Suchého  tel: 705 004 315 .