Informace o nás

 

 

Javorka pramení v lesích mezi Peckou a Borovnicí, na Pecce  se do ní vlévá Brodek a v Bělé u Pecky Zlatníce, která pramení v bývalých zlatých dolech ve Stupné. Poté teče na Lázně Bělohrad, kde se cestou u Dolního Javoří vlévá Žentourka .Ve středověku až do roku 1710 se na této říčce rýžovalo zlato v jejím horním toku od Pecky až po Bělohrad. V této době také naši předkové nazývali říčku Zlatnicí. Své nynější jméno Javorka nese říčka teprve od doby, kdy rýžování zlata ustalo, tj. někdy po roce 1710, a její jméno bylo odvozeno od místa, kde dochází k jejímu zrodu. Na své cestě od pramene přijímá říčka četné přítoky, kterými jsou bezejmenné podhorské potůčky a potoky, dodávající Javorce sílu k další cestě.

Javorka je od svých pramenů až po Lázně Bělohrad charakteristickou podhorskou říčkou pstruhového pásma. Již tento její charakter napovídá, že hlavní rybou v jejím horním toku je pstruh - původní pstruh obecný (f. potoční) a uměle vysazený pstruh duhový. Z dalších druhů ryb se ještě v tomto pstruhovém pásmu Javorky vyskytuje tloušť, střevle, mřenka mramorovaná, hrouzek obecný a vzácněji vranka obecná. Od Lázní Bělohrad se charakter říčky mění, hlavní rybou je především kapr obecný, dále pak lín obecný, plotice obecná, podoustev říční, jelec tloušť, okoun, úhoř, mník.

 

Z ustanovující schůze rybářského spolku s názvem Rybářský klub v Ostroměři 16.5.1937:
 
" Sezváním místních občanů, rybářů, ke schůzi ustanovující, která se konala v neděli 16. května 1937 v hostinci u Horníků o druhé hodině odpoledne, byl založen rybářský spolek. Z pozvaných pětadvaceti osob se dostavilo třináct a pan Semirád za poříční svaz v Chlumci nad Cidlinou, kteří se ve schůzi této hlásili jako členové zakládajícího rybářského klubu v Ostroměři. Ostatní byli omluveni. Zápis tento dle volby a klamací měl provést a provedl Glos Ladislav. Na výzvu p. Petra Janků bez námitek nastávají volby funkcionářů a to aklamací. 
Předseda: Petr Janků, I. Josef Bít, II. Jaroslav Justa
Jednatel a tiskový referent: Ladislav Glos
Členové výboru: R. Michálek, F. Nosek, F. Chlubna, J. Hofman, J.Řehák _ náhradníci: V. Píša, p. Kořínek, F. Vosáhlo
Pokladní: R. Michálek
Revizoři účtu: R. Horník (syn), O. Voborník
Delegáti do poříčního svazu: R. Michálek, F. Nosek
Rytmistr: F. Vosáhlo
Ustanovení zápisného 20,- Kč, členský příspěvek 15,- Kč. Platí pro členy zakládající neb v nejbližší době přistoupivší. Jedná se tedy o zvýšení zápisného i příspěvku pro později přistouplé členy. Cena rybářského lístku prozatím neustanovena, určení rybářských lístků pro hosty určeno do následující schůze."
 
Z referátu p. Semiráda:
Uvádí poříční svaz a jeho rozsah v Chlumci nad Cidlinou. Celkově 25 svazů v Čechách se sídlem v Praze. Připomíná na zastaralost zákonů z roku 1913 dohoda mlynářů ohledně vypouštění, protizákonné ustanovení na noční vklad. Co se týče váhy chráněných ryb, hospodaření na povodí spolku, škůdci, pytláci v tekoucích vodách. Bezpráví mlynářů v náhonech..........
Předává předsedovi části knih a uvádí jejich používání. Každý člen s rybářským lístkem dostane seznam záznamů úlovku, k odvedení zpět spolku. Přenechává podmínku co se týče podpoření subvencí v podnikání. Doporučuje stanovy pro každého za 1,20 Kč, vydáno poříčním svazem. Přihlášení k poříčnímu svazu hned. V zájmu celku žádá novelizování zákona rybářského. Pro poříční svaz 80 Kč příspěvku, výjimečně pro letošní poločas 40 Kč. Žádost o subvenci, tiskopis svazu pro každý rok v měsíci září. Příjmutí může být volně, neb veřejnou dražbou. Přednostní právo rybolovu. 
Chytání poíuze na dva pruty při osobní přítomnosti lístek rybářský nepřenosný, tj. dovoleno pouze pro majitele, na něhož zní jméno. Volné: Hájení ryb ve vlastním zájmu kasždého člena. Škodné na zodpovídání člena. Jedná se o škody svévolně učiněné, na poškození rostlinstva. Ohledně chytání od kachen a školáků oznámiti při majetnosti rybolovu v obci - občanstvu vybubnováním. Jelikož již bylo v pokročilosti doby, ostatní jednání odloženo do dalších schůzí.
 
Prezidium zemědělské rady pro Čechy v Praze.
Objednávka na subvenci: 200 ks kaprů, 200 ks línů, 100 ks štik, 200 ks mníků, 500 ks monte úhořího.
Činnost rybářského klubu se vyznačuje usilovnou péčí v zarybňování  obhospodařovaného úseku Javorky, na kterou nebylo nikdy litováno nákladů a prostředků.
 
Období 1939 - 1945 je charakterizováno omezenou aktivitou a činností, neboť veškerá spolková činnost musela být předem ohlášena a povolena okupačními úřady.
 
V roce 1947 bylo vystaveno 27 povolenek. Objednáno: Pro podzim 10 kg cejn dvouletý za 200 Kč, 100 ks štik za 450 Kč. Pro jaro 100 ks štik za 450 Kč, 10 kg lína za 300 Kč. Zvolen porybný: F. Fiala.
 
17. května 1953 dochází ke sloučení s lidovým rybářským spolkem Hořice v Podkrkonoší, tohoto roku měl spolek 38 členů. Toto sloučení však nepřineslo zlepšení.
 
V roce 1957 dochází k ustanovení Československého rybářského svazu jako celostátní rybářské organizace, která ve svém středu organizuje a slučuje všechny příznivce rybářského sportu. V tomto roce dochází k ustanovení samostatné místní organizace na povodí rybářského revíru "Javorka 1" se sídlem s Sobčicích, která ve svém středu sdružuje milovníky rybářského sportu z okolních obcí: Ostroměř, Mlázovice, Sobčice, Podhorní Újezd, Holovousy, Chodovice, Vojice, Nevrátice, Chomutice, Obora, Ohnišťany, Smrkovice.