Výlovy

Termín podzimního výlovu - rybník Blaťák

11.11.2017: rybník Blaťák v k.ú. Sylvárův  Újezd.  Sraz členů MO Ostroměř v  6.00 hodin u baráčku v Ostroměři.

 
 

JARNÍ VÝLOVY 2017

 Komora Dubinka: 18.3.2017 od 6:30
 rybník Mlýnský (Obora): 18.3.2017 od 7:30 
Oba výlovy na sebe navazují. Sraz u baráčku v Ostroměři v 6:00 h.

 

Termíny podzimních výlovů 2016

12.11.2016: rybník Blaťák (Sylvárův  Újezd) a Návesní (Nevratice)
   
 Výlovy začínají od 7.00 hodin u baráčku v Ostroměři