Hájení Místní vody MO Ostroměř

Od 5.5.2017 do 6.6.2017 je na Místní malé vodě ZAKÁZÁN RYBOLOV.

Odůvodnění:  Aplikace léčiv proti jarní virémii cyprinidů s následnou ochrannou lhůtou rybího masa.